وقتی وارد یک موضوع تخصصی می شویم ، بهتر است با اصطلاحات رایج آن آشنا شویم ، آنگاه بهتر یاد میگیریم ، اصطلاحات تخصصی سئو می تواند موجب درک بیشتر در فرآیند یادگیری و سئو سایت شود.