لوگو آپسئو

قرار دادن کلید واژه های اصلی یک صفحه در ابتدای تگ عنوان

قرار دادن کلید واژه های اصلی یک صفحه در ابتدای تگ عنوان

قرار دادن کلید واژه های اصلی یک صفحه در ابتدای تگ عنوان از این جهت اهمیت دارد چون عنوان هر صفحه مهمترین عامل رتبه بندی الگوریتم های گوگل می باشد.

انتخاب درست و معقول کلیدواژه ها می تواند موجب شود که وب سایت شما در نتایج جستجوی موتورهای جستجوگر رتبه خوبی کسب کند و ترافیک زیادی را به وب سایت شما هدایت کند ؛ از طرف دیگر انتخاب کلیدواژه های نادرست می تواند موجب شود که شما از اهدافتان به شدت فاصله بگیرید و شکست وب سایت شما را حتمی کند.

کلید واژه های اصلی یک صفحه

عنوان یک مقاله بیان گر محتوای آن است، حال آنکه هرچقدر یک عنوان از کلیدواژه ها غنی تر باشد از نظر موتورهای جستجوگر گوگل با ارزش تر است و هرچقدر این کلیدواژه ها به ابتدای عنوان نزدیکتر باشند (در میان کلمات ابتدایی عنوان باشند)، ارزش گذاری های انجام شده از جانب گوگل بیشتر می شود و احتمال آنکه آن مطلب در نتایج جستجو رتبه بهتری کسب کند، بیشتر است.

اگر می خواهید این مساله را به صورت عملی مشاهده کنید کافیست یکی از کلیدواژه هایی که رقابت شدیدی در میان وب سایت ها ایجاد کرده است را در گوگل جستجو کنید و نتایج را بررسی کنید.

با بررسی نتایج جستجوی گوگل برای که کلیدواژه هایی که در آنها رقابت شدیدی وجود دارد خواهید دید که در رتبه بندی، وب سایت هایی که کلیدواژه ها را در ابتدای تگ عنوان خود جای داده اند رتبه خوبی کسب کرده اند و در صفحه اول قرار گرفته اند.

قرار دادن کلید واژه ها در تگ عنوان موجب می شود گوگل فرض کند که ارتباط مطلب شما را با آنچه کاربر جستجو کرده است بسیار بیشتر از مطالبی است که در تگ عنوان آنها کلید واژه ها استفاده نشده اند. با این حال اجباری در این امر وجود ندارد و این تنها یک پیشنهاد است.

Rate this post
قرار دادن کلید واژه های اصلی یک صفحه در ابتدای تگ عنوان
فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.