200 فاکتور مهم رتبه بندی در گوگل ، عوامل رتبه بندی در الگوریتم های گوگل 200 عامل می باشد که گوگل در رتبه بندی سایت ها از آن ها استفاده می کند.

این عوامل طی آزمون و خطا ، مواردی که گوگل اعلام کرده همچنین برخی مواردی که درباره آن ها بحث هایی وجود دارد توسط آپسئو جمع آوری و برای شما منتشر شده است.

حالا که به پایان سال 2018 میلادی نزدیک می شویم بد نیست ضمن یادآوری فاکتور های سئو سایت از فهرست کامل سئو سایت 2018 رونمایی کنیم.

ضمن آشنایی با این 200 نکته سئو و رعایت نکات سئو می توانید افزایش سئو سایت خود را انجام دهید.

فراموش نکنید در سئو سایت تعادل را رعایت کنید و سعی کنید سئ وسایت را با هدف بهبود تجربه کاربران انجام دهید نه صرفا رتبه بندی در گوگل

TOP