ایده آل ترین استراتژی برای قرار دادن کلیدواژه های اصلی در متن یک مقاله ، قرار دادن آنها در میان 100 کلمه اول مقاله است. البته بسیاری افراد هستند که در نوشته هایشان به صورت طبیعی و خودکار این اتفاق می افتد و کلیدواژه های اصلی در ابتدای نوشته آنها قرار می گیرند، اما برخی از نویسندگان عادت به نوشتن یک مقدمه طولانی در ابتدای مقاله، پیش از ذکر کلیدواژه ها دارند. به شما پیشنهاد می کنم که هرگز این کار را نکنید، زیرا گوگل در برخورد با چنین مقالاتی فرض می کند که میان این مقاله با کلیدواژه ها و عبارات مورد جستجوی کاربران ارتباط کافی وجود ندارد.

بازاریابی محتوا با استفاده از کلیدواژه های اصلی

بازاریابی محتوا با استفاده از کلیدواژه های اصلی باید حتما در ابتدا متن انجام گیرد، قرار دادن کلید واژه ها در ابتدای مقاله تضمین می کند که گوگل به سادگی خواهد توانست موضوع مقاله شما و ارتباط آن با عبارت مورد جستجوی کاربران را درک کند و مقاله شما گوگل را دچار تردید نمی کند.

230 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...