سئو سایت و تاثیر لینک داخلی چیست؟

لینک دهی داخلی در سئو سایت تاثیرات بسیاری خواهد داشت و می تواند ترافیک موجود در سایت را نیز بیشتر نماید و همین ترافیک اثرگذاری در روند سئو سایت شما می گذارد. لینک دهی داخلی در فوتر و نیز در سایدبار سایت درج می گردد. در ادامه به بیان نکاتی در خصوص اثر لینک دهی داخلی و لینک سازی داخلی خواهیم پرداخت.

لینک دهی داخلی در سئو سایت

لینک دهی داخلی را شما می توانید در فوتر و نیز سایدبار درج نمایید تا بدین واسط در تمامی صفحات سایت شما و یا تعداد زیادی از صفحات سایت شما تکرار شود. اگر سایت های خبرگزاری را نگاه کرده باشید آخرین مطالب را در سایدبار خود درج می کنند . این امر موجب می شود که افراد تمایل بیشتری در خصوص خبرهای بیشتر نشان دهند و بخواهند دیگر صفحات و خبرها را نیز نگاه کنند.

لینک دهی داخلی از نظر کاربر و سئو

وجود لینک دهی داخلی به دیگر صفحات در به واسط تکرار علاوه بر اینکه به گوگل اهمیت آن صفحه از سایت را نشان می دهد از دید کاربر نیز پسنده تر می باشد زیرا به راحتی می تواند دیگر مطالب و مقالات را نیز دسترسی بیابد و بخواند. همین کاربرپسند بودن سایت می تواند منجر به این گردد که کاربران تایم بیشتری را در سایت شما بگذارند و این امر در سئو سایت شما اثرگذاری مثبت را خواهد داشت.

لینک دهی داخلی در فوتر

لینک های مهم را در فوتر قرار دهید زیرا که فوتر شما در تمامی صفحات سایت شما تکرار می شود و این تکرار می تواند اهمیت آن صفحه را به گوگل بفهماند.

148 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...