پروژه های سئو سایت بسته به سختی که کلمه کلیدی دارد با تناسب قیمتی متفاوتی همراه می شود. کلمات کلیدی سخت تر نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت و همین فاکتور موجب که نیاز به عملکرد بیشتر دارد موجب افزایش هزینه پروژه های سئو خواهد شد.

هزینه و قیمت پروژه های سئو

آنالیز سئو سایت

آنالیز سئو سایت

هزینه و قیمت پروژه های سئو متناسب با کلمه کلیدی و رقابتی که دارد تعیین می گردد. برای مثال سختی کلمه کلیدی سئو سایت با طراحی سایت متفاوت می باشد و نیاز به تایم بیشتر ، محتوای بیشتر و هزینه بک لینک سازی بیشتر خواهد داشت و تمامی این آیتم ها موجب می شود که شما هزینه پروژه سئو سایت را با قیمت بالاتر متناسب با رقابت و سختی کلمه داشته باشید.

هزینه پروژه های سئو

سختی کلمات کلیدی را اغلب به صورت آسان ، متوسط و زیاد بیان می کنند و متناسب با درجه سختی کلمه کلیدی شما با تایم و انرژی بیشتر و نیز هزینه بیشتر روبه رو خواهید شد. پشتیبانی ماهانه سئو نیز با مبلغی تعریف می شود که به صورت ماهانه می بایست پرداخت گردد. در واقع پس از قرارگیری سایت در صفحه اول و انجام سئو آن ، حال نوبت به پشتیبانی سایت می رسد که می بایست مورد اجرا قرار گیرد.

313 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...