یکشنبه, 24 سپتامبر 2017 / منتشر شده در آموزش سئو سایت
کنسول جستجوی گوگل مهمترین محصول گوگل بعد از موتور جستجو به حساب می آید و روزانه میلیون ها نفر برای رصد وضعیت وب سایت خود به آن مراجعه می کنند. تغییر حتی کوچک می تواند از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. به نظر میرسد گوگل در حال آماده سازی ظاهر جدید کنسول جستجوی خود است ،